رفتن به مطلب
نحوه ی گذاشتن مطلب در انجمن
درخواست طراحی جلد برای رمان
قوانین و راهنمای ارسال کتاب در حال تایپ آمورش مخصوص تازه واردین
sarah..

لغات فرانسوی

پست های پیشنهاد شده

حیوانات:

 le chat  گربه

le chaton بچه گربه

le chien سگ

le hamster  همستر

le lapin خرگوش

 le perroquet  طوطی

le poisson rouge  ماهی قرمز

l’âne , الاغ

le bœuf گاو نر

le dauphin دلفین

 le lion  شیر

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 

 le pingouin 

پنگوئن

 le requin 

کوسه

 le rhinocéros

کرگدن

 le serpent 

مار

 le singe 

میمون

 le tigre ,  la tigresse 

ببر (نر، ماده)

 le vautour 

کرکس

 le zèbre 

گورخر
ویرایش شده توسط sarah..

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
عبارت فرانسوی تلفظ فارسی

 Bonjour

bohn-zhoor سلام / روز خوش

 Je m’appelle …

zhuh mah-pehl اسم من … است.

 Comment vous appelezvous?

kohn-mahn voo zah-play voo اسم شما چیست؟

 Parlez lentement .

par-lay lehn-ta-mohn لطفا آهسته تر صحبت کنید.

 Je ne comprends pas .

zhuh nuh kohn-prahn pah من نمی فهمم.

 Merci 

mehr-see ممنون

 De rien .

dah ree-ehn خواهش می کنم. (در جواب تشکر)

 Excusez-moi .

ehk-kew-zay mwah ببخشید

 Je t’aime .

zhuh-tehm دوستت دارم.

 Je veux être avec toi .

zheh-vehr-eht-trah-ah-vehk-twah می خواهم با تو باشم.

 Comment allez-vous? 

kom-mohn tah-lay voo حال شما چطور است؟

 Je suis de …

zhuh swee duh من اهل … هستم.

 Je voudrais …

zhuh voo-dreh من … میل دارم.

 Salut !

sah-loo سلام / خداحافظ (دوستانه)

 Ça va ?

sah vah حالت چطوره؟ (دوستانه)

 Où est-ce que se trouve …?

oo escuh suh troov … کجاست؟

 Combien coûte-t-il? 

bee en coo teel قسمت این چقدر است؟

 S’il vous plaît 

see voo play لطفا

 Ne t’en fais pas .

nuh tawn feh pah نگران نباش (دوستانه)

 Ne vous en faites pas .

nuh voo zawn fett pah نگران نباشید (رسمی)

 Non .

nohn نه

 D’accord 

dah-core اوکی / خیلی خب

 Avez-vous …

ah-way voo آیا شما … دارید؟

 Parlez-vous anglais? 

pahr-lay voo ahn-leh آیا می توانید انگلیسی صحبت کنید؟

 Qu’est-ce que vous avez dit? 

kehs-kuh voo ah-vay dee چی گفتید؟

 Qu sont les toilettes? 

oo sahn lay twah-leht دستشویی کجاست؟

 Ce n’est pas grave .

suh neh pah grahv مشکلی نیست.

 Je vais bien .

zhuh vay bee-ahn خوبم.

 Allons-y !

ah-lohn-zee بیا بریم!

 Je ne sais pas .

zheh-nuh say pah نمی دونم.

 Au revoir .

oh-reh-vwar خداحافظ

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فارسی

 l’abricot  (m.)

زرد آلو

 l’amande  (f.)

بادام

 l’avocat  (m.)

آوکادو

 la banane 

موز

 la cerise 

گیلاس

 le citron 

لیمو

 la figue 

انجیر

 la fraise 

توت فرنگی

 la framboise 

تمشک

 la mangue 

انبه

 le melon 

طالبی / خربزه

 l’olive  (f.)

زیتون

 l’orange  (f.)

پرتقال

 le pamplemousse 

گریپ فروت

 la pastèque 

هندوانه

 la pêche 

هلو

 la poire 

گلابی

 la pomme 

سیب

 la prune 

آلو

 le raisin 

انگور

 la tomate 

گوجه فرنگی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

فرانسوی

فارسی

 l’ail  (m.)

سیر

 l’artichaut  (m.)

کنگر فرنگی

 l’asperge  (f.)

مارچوبه

 l’aubergine  (f.)

بادمجان

 le basilic 

ریحان

 la betterave 

چغندر

 le brocoli 

کلم بروکلی

 la carotte 

هویج

 le céleri 

کرفس

 le chou 

کلم

 le chou-fleur 

گل کلم

 la citrouille 

کدو هلوایی

 le concombre 

خیار

 la courgette 

کدو سبز

 l’endive  (f.)

کاسنی فرنگی

 le haricot vert t

لوبیا سبز

 la laitue 

کاهو

 le maïs 

ذرت

 la menthe 

نعنا

 l’oignon  (m.)

پیاز

 le persil 

جعفری

 le petit pois 

نخود فرنگی

 le poivron vert 

فلفل دلمه

 la pomme de terre 

سیب زمینی

 le radis 

تربچه

 le romarin 

رزماری

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
فارسی

فرانسه

تلفظ

ساعت چنده؟

 Quelle heure est-il ?

/kɛl œʀ ɛ til/

ساعت … است.

 Il est…

/il ɛ/

ساعت یک

 une heure

/yn œʀ/

ساعت دو

 deux heures

/dø zœʀ/

ظهر

 midi

/midi/

نیمه شب

 minuit

/minɥi/

سه و ربع

 trois heures et quart

/tʀwɑ zœʀ e kaʀ/

دقیقا ساعت یک

 une heure précise

/yn œʀ pʀesiz/

دقیقا ساعت 4

 quatre heures précises

/katʀœʀ pʀesiz/

دوازنده و نیم

 midi (minuit) et demi

/midi (minɥi) e dəmi/

شش و نیم

 six heures et demie

/si zœʀ e dəmi/

یک ربع به هفت

 sept heures moins le quart

/sɛt œʀ mwɛ̃ lə kaʀ/

پنج و بیست دقیقه

 cinq heures vingt

/sɛ̃k œʀ vɛ̃/

ده و پنجاه دقیقه

 onze heures moins dix

/ɔ̃z œʀ mwɛ̃ dis/

 در صبح/ AM

 du matin

/dy matɛ̃/

 در بعد از ظهر/ PM

 de l’après-midi

/də lapʀɛmidi/

 در شب/ PM

 du soir

/dy swaʀ/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
فارسی

فرانسه

تلفظ

هوا چطور است؟

 Quel temps fait-il ?

/kɛl tɑ̃ fɛ til/

هوا خوب است.

 Il fait bon

/il fɛ bɔ̃/

هوا بد است.

 Il fait mauvais

/il fɛ mɔve/

هوا کمی سرد است.

 Il fait frais

/il fɛ fʀɛ/

هوا سرد است.

 Il fait froid

/il fɛ fʀwɑ/

هوا گرم است.

 Il fait chaud

/il fɛ ʃo/

هوا ابری است.

 Il fait nuageux

/il fɛ nyaʒ/

هوا خوب است.

 Il fait beau

/il fɛ bo/

هوا ملایم است.

 Il fait doux

/il fɛ du/

هوا طوفانی است. / هوا رعد و برقی است.

 Il fait orageux

/il fɛ ɔʀaʒ/

هوا آفتابی است.

 Il fait soleil

/il fɛ sɔlɛj/

هوا مرطوب است.

 Il fait humide

/il fɛ ymid/

هوا شرجی است.

 Il fait lourd

/il fɛ luʀ/

باد می آید.

 Il fait du vent

/il fɛ dy vɑ̃/

مه است.

 Il fait du brouillard

/il fɛ dy bʀujaʀ/

هوا برفی است.

 Il neige

/il nɛʒ/

هوا بارانی است.

 Il pleut

/il plø/

یخ بندان است.

 Il gèle

/il ʒɛl/

تگرگر میبارد.

 Il grêle

/il gʀɛl/

دمای هوا … درجه است.

 Il fait ____ degrés.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
فارسی

فرانسه

تلفظ

چه کسی، کی

 Qui

/ki/

چه چیزی، چی

 Quoi

/kwa/

چرا، به چه دلیل

 Pourquoi

/puʀkwa/

چه زمانی، کی

 Quand

/kɑ̃/

چه محلی، کجا

 

/u/

چطور

 Comment

/kɔmɑ̃/

چقدر، چندتا

 Combien

/kɔ̃bjɛ̃/

کدام

 Quel(le)

/kɛl/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
فارسی

فرانسه

تلفظ

دوشنبه

 lundi 

/lœ̃di/

سه شنبه

 mardi

/maʀdi/

چهارشنبه

 mercredi

/mɛʀkʀədi/

پنج شنبه

 jeudi

/ʒødi/

جمعه

 vendredi

/vɑ̃dʀədi/

شنبه

 samedi

/samdi/

یکشنبه

 dimanche

/dimɑ̃ʃ/

روز

 le jour

/lə ʒuʀ/

هفته

 la semaine

/la s(ə)mɛn/

امروز

 aujourd’hui

/oʒuʀdɥi/

دیروز

 hier

/jɛʀ/

فردا

 demain

/dəmɛ̃/

بعد، بعدی

 prochain  / prochaine

/pʀɔʃɛ̃/ /pʀɔʃɛn/

قبل، قبلی

 dernier  / dernière

/dɛʀnje/ /dɛʀnjɛʀ/

پریروز

 hier avant-

/avɑ̃tjɛʀ/

پسفردا

 après-demain

/apʀɛdmɛ̃/

همان روز

 le lendemain

/lə lɑ̃dəmɛ̃/

روز قبلش

 la veille

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...