رفتن به مطلب
نحوه ی گذاشتن مطلب در انجمن
درخواست طراحی جلد برای رمان
قوانین و راهنمای ارسال کتاب در حال تایپ آمورش مخصوص تازه واردین

پست های پیشنهاد شده

شده یه چیزی تو دلت سنگینی کنه….؟؟؟

خیلی سخته آدم کسی رو نداشته باشه…

دلش لک بزنه که با یکی درد دل کنه ولی هیچکی نباشه…

نتونه به هیچکی اعتماد کنه…
هر چی سبک سنگین کنه تا دردش رو به یکی بگه نتونه,

آخرش برسه به یه بن بست …

تک و تنها با یه دلی که هی مجبورش می کنه اونو خالی کنه …

اما راهی رو نمی بینه سرش روکه بالا می کنه آسمون رو می بینه
به اون هم نمی تونه بگه…

خبری از آسمون هم ندیده

مگه چند بار اشک های شبونش رو پاک کرده…؟!

بهش محل هم نداده

تا رفته گریه کنه زود تر از اون بساط گریه اش رو پهن کرده تا کم نیاره …
خیلی سخته ادم خودش رو به تنهایی خوش کنه اما دلی داشته باشه که مدام از تنهایی بناله…

خیلی سخته ادم ندونه کدوم طرفیه؟!

خیلی سخته ادم احساس کنه خدا اونو از بنده هاش جدا کرده …

خیلی سخته ندونی وقتی داری با خدا درددل می کنی داره به حرفات گوش می ده یا …
پرده ی گناهات اونقدر ضخیم شده که صدات به خدا نمی رسه…. ؟!

  • لایکت میکنم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

میخوایی بدونی از چی میترسم؟؟

من از همــه چی میترسم

از اینکه ت نباشی میترسم

از اینکه هیچوقت نتونم ت آغوشت اروم بگیرم میترسم
از اینکه نتونم ت چشات زل بزنم بگم

دوست دارم میترسم

من میترسم من یه ادم ترسوم

که لحظه ب لحظه زندگیم

ترس از دست دادنت و نداشتن میگذره

و مقصر همه اینا تویی که عاشقم کـردی :))

  • لایکت میکنم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بچه ک بودم •-• توت فرنگی رو ~
‌ ‌خعلی دوس داشتم♥^♥
‌ ‌برا همین ی شب توت فرنگیامو بردم ت تخت خوابم|
‌ ‌ ‌ک پیش خودم بخوابن^~^
‌ ‌‌‌ ‌اما صب ک بیدار شدم دیدم همه توت فرنگیام له
‌ ‌شدن:(

‌ ‌اونوق فهمیدم↑
‌‌ ‌‌ ‌اونیو ک دوسش دارمو نباید ببرم ت تخت خوابم ‌
‌ ‌چون خراب میشع~
‌وقتی مدرسه میرفتم ی ابرنگ داشتم♥~♥ک

‌‌خعلی دوسش داشتم:)
‌ ‌ب همع همکلاسیام نشونش میدادم★
‌ ‌اما ی روز دیدم دیگه ت کیفم نیس×

‌ ‌ ‌و هیچ وق معلوم نشد کی اونو برداشته°°
‌ ‌اونوق فهمیدم اونیو ک دوسش دارمو*
‌ ‌نباید ب کسی نشونش بدم••×
‌ ‌چون ممکنه ازم بدزدنشD:
‌ ‌وقتی ی نفرو دوس داشتم♪♥♪
‌ ‌همیشه بش میگفدم دوسش دارم={
‌ ‌و بخاطرش هرکاری میکردم»«
‌ ‌اما وقتی دیدم داره ازم دور میشع←←←‌
‌‌فهمیدم هیچ وق نباید بش بگم دوسش دارم√ چون

‌از دس میدمش°°
‌ ‌برا همین دیگه نگفتم دوسش دارم!
‌ ‌دیگه ازاد گذاشتمش\\\
‌ ‌ت دسم نگرفتمش ک بیوفته بشکنه∞
‌ ‌ب کسی نشونش ندادم ک ازم بدزدنش••
‌ ‌نگران از دس دادنش نشدم ک از دسم بره°°
‌ ‌ ‌ ‌اما ی روز بش نگا کردم.. :)
دیدم سرش ب کسای دیگه گرمه و منو فراموش کردع:)

‌ ‌من هیچ وق نفعمیدم اونیو ک دوسش دارم چجوری

‌ ‌باید نگهش دارم:))

  • لایکت میکنم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دنیای دخترا ازساعت12شب به بعدسخته
خیلی سخته:)
کل روزادای محکم بودن و در بیاری:)
وقتی تو خودت فرو ریختی:)
خیلی سخته:)
به اجبار لبخند بزنی:)
وقتی تو قلبت گریه میکنی:)
خیلی سخت:)
همه به خوشبختیت حسرت بخورن:)
وقتی خودت میدونی کم آوردی:)
خیلی سخته:)
همه فکر کنن تو خوابی:)
اما کل شب با بالشتت حرف بزنی و گریه کنی:)
خیلی سخته محکوم باشی به ساکت بودن و اجبار چون دختری:)
همدمت شبا فقط بالشتت و دوتاهنذفری باشه:)
خیلی سختِ:)
زندگی کنی:)
ولی خیلی وقت باشه که، واسه خودت مرده باشی...:+
وبازم صب بیداربشی و نقاب شادیتُ بزنی مثل اینکه هیچ نشده وهمون دخترشادی...:)
دنیای دخترا ازساعت 12شب به بعد سخته:)

  • لایکت میکنم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

+قـرصـات ڪو؟
-نیستشـون
+میـدونـم:/بـاز ڪجا گـم و گـورشـون ڪردی؟!
-یـادم نمیـاد
+چشـات قـرمـزن...رنـگ بـِ رو نـداری...اون ڪوفتےام دو دیقـع از دستـت نمیفتـع...!
-خـوبـم
+رنگـ رخسـارت سـرّ درونتـو دارع لـو میـدع:/
-انـدر دل مـن درون و بیـرون همـع اوسـت:)
+گـور بـابـاش:/قـرصـات ڪو؟!
-درسـت حـرف بـزن راجبـش
+خفـع شـو...ظچشـات هـرلحضـع خـون تـر میشـع...
ڪو اون وامـونـدع:/
-میـزنـم تـو صـورتـت بـد راجبـش بگے...
+بـزن:|
-بزنـم دیگـع گیـرِ سـع خفـت نمیـدی ڪ قـرصـات ڪو؟
+نـع
(صـدای شڪستـن آیینـع...!)

  • لایکت میکنم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اولین باری که دلت میشکنه، اولین باری که یه تلخی رو توی زندگیت مزه می کنی، اولین باری که با درد آشنا میشی...
فریاد میزنی، حال بدت رو به همه نشون میدی، درون و بیرونت با هم آوار میشه، به غریبه و آشنا متوسل میشی واسه درد دل کردن و آروم شدن...
تهش اینه که هربار توی آینه ضعیف ترین موجود دنیا رو میبینی از خودت و احوالِ پریشونت بیزار میشی!
یه مدت که بگذره...
دوزِ دردا و تلخیا و شکست ها که بره بالاتر، زخم های عمیق تر رو که حس کنی کم کم ساکت میشی و میریزی تو خودت...
یه نقابِ درجه یک برای خودت انتخاب میکنی و میزنی به صورتت میشی شادترین نسخه ای که خدا میتونست ازت بسازه!

  • لایکت میکنم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آدمک آخر دنیاست بخند
آدمک مرگ همینجاست بخند
آن خدایی که بزرگش خواندی
به خدا مثل تو تنهاست بخند
دست خطی که تو را عاشق کرد
شوخی کاغذی ماست بخند
فکر کن درد تو ارزشمند است
فکر کن گریه چه زیباس بخند
صبح فردا به شبت نیست؛که نیست!

تازه انگار که فرداست بخند!
آدمک خر نشوی گریه کنی
کلّ دنیا چو سراب است بخند....
آدمک این جا همه بازیگران زندگی هم همه بازیست بخند
آن صدایی که تورا وسوسه کرد
صدای سازودهل ماست بخند
آدمک غصه نخور غریبه نیست 
این زخمه زبان از آشناست بخند
حرفهایی که تورا ویرونه کرد

همگی از دل ما هاست............بخند
آدمک گریه نکن زار بخند عشق بازیچه ی ماهاست بخند
عاشقی که تورا باور می کرد ... 
آدمک اِندِ زرنگست بخند 
آدمک گُشنه پَلَنگست بخند
آن مقامی که به پایش دادی.....
سر و جان : نفرت و ننگست بـخند
دستخطی که تو را باطل کرد
زیور و عشق فرنگست بخند 


فکر کن این همه مال ارزش داشت
آخرش پوچ و جَفَنگست بخند
آنزمانی که بیاید مرگت
تا ابد قبر تو تَنگست بخند
آدمک جان همه آدم باش
تا نگویند که دورنگست بخند 
آدمک گفته ام و میگویم 
زندگی الاکلنگست بخند
همه حال گر که تو ان 
ته قصه رسید


شوق تکرار از نو
حدسْ شنبه های پوشالی
ته خط،یادت هست؟
مردک قصه ی من خنده بزن
بد شدی،سرد شدی
به گمان طرد شدی
مرگ همین جاست
آدمک آخر دنیاست
بخند. ... 

  • لایکت میکنم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 8 دقیقه قبل، hasti2005 گفته است :

هشدار

لطفا قوانین دلنوشته را مطالعه کنید.

قوانین دل نوشته

بعد از رعایت کردن قوانین به نکات زیر توجه کنید.

☑ هر دلنوشته باید نام، نام نویسنده، مقدمه یا خلاصه یا همون چکیده ای از متن دلنوشته داشته باشه.

☑اسم دلنوشته باید به این صورن نوشته بشه:

مثلا:

دلنوشته اتاق تاریک |  zohha کاربر انجمن کتابساز

نمونه دلنوشته:

24 ساعت وقت دارید تا دلنوشته رو درست کنید. در صورتی که انجام ندهید. دلنوشته قفل می شود. @ساینا

دستیار مدیر انجمن کتابساز @hasti2005

 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...