رفتن به مطلب
آخرین اخبار
  • به انجمن کتابساز خوش آمدین : لطفا بعد عضویت حتما با مقررات و قانون کتابساز آشنایی داشته باشید از این که مارو انتخاب کردین سپاس گذاریم
نحوه ی گذاشتن مطلب در انجمن
درخواست طراحی جلد برای رمان
قوانین و راهنمای ارسال کتاب در حال تایپ فراخوان جذب ویراستار + آزمون ویراستاری
Elahe.chita

متن آهنگ های مورد علاقتون(خارجی)

پست های پیشنهاد شده

In your eyes, there’s a heavy blue
توی چشمات یه رنگ آبی تیره ست

One to love and one to lose
یکی از چشمات برای عاشق شدنه و یکی برای از دست دادن

Sweet divide, a heavy truth
یه جدایی شیرین ، یک حقیقت تلخ

Water or wine, don’t make me choose
آب یا شراب (خوبی یا بدی)، مجبورم نکن انتخاب کنم

(I wanna feel the way that we did that summer night (night
میخوام احساسی که تو اون شب تابستون تجربه کردیم رو دوباره احساس کنم

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky
مست از یه احساس ،تنها با ستاره های آسمان (بودیم)

I’ve been running through the jungle
توی جنگل دویدم
(چون جنگل یه جورایی مکان نا امنیه به این اشاره داره که برای رسیدن به تو از سختی ها عبور کردم)

I’ve been running with the wolves
با گرگ ها دویدم
(منظور از گرگ هم ادمایی هستن که توی راه باهاشون برخورد میکرده)

To get to you, to get to you
تا به تو برسم ، تا به تو برسم
(تا بدستت بیارم)

I’ve been down the darkest alleys
توی تاریک ترین کوچه ها هم رفتم

Saw the dark side of the moon
طرف تاریک ماه رو هم دیدم(نا ممکن ترین کارها رو هم کرده ام)

To get to you, to get to you
تا به تو برسم ، تا به تو برسم

I’ve looked for love in every stranger
در هر غریبه ای دنبال عشق گشتم

Took too much to ease the anger
خیلی طول کشید تا عصبانیتم رو کنترل کنم

All for you, yeah, all for you
همش به خاطر تو اره به خاطر تو

I’ve been running through the jungle
توی جنگل می دویدم

I’ve been crying with the wolves
با گرگ ها گریه می کردم

(To get to you, to get to you (oh to get to you
تا به تو برسم ، تا به تو برسم

Your fingertips trace my skin
نوک انگشتات پوستمو تعقیب میکنن

To places I have never been
به جایی که تا به حال اونجا نبودم

Blindly I am following
کورکورانه دارم دنبال میکنم
(تورو دنبال میکنم)

Break down these walls and come on in
این دیوار هارو فرو بریز و بیا داخل

I wanna feel the way that we did that summer night
میخوام احساسی که اون شب تابستون تجربه کردیم رو دوباره احساس کنم

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky
مست از یه احساس ، تنها با ستاره های آسمان (بودیم)

I’ve been running through the jungle
توی جنگل دویدم

I’ve been running with the wolves
با گرگ ها دویدم

To get to you, to get to you
تا به تو برسم ، تا به تو برسم

I’ve been down the darkest alleys
توی تاریک ترین کوچه ها هم رفتم

Saw the dark side of the moon
طرف تاریک ماه رو هم دیدم(نا ممکن ترین کارهارو کردم)

To get to you, to get to you
تا به تو برسم ، تا به تو برسم

I’ve looked for love in every stranger
در هر غریبه ای دنبال عشق گشتم

Took too much to ease the anger
خیلی طول کشید تا عصبانیتم رو کنترل کنم

All for you, yeah, all for you
همش به خاطر تو ، اره همش به خاطر تو

I’ve been running through the jungle
توی جنگل دویدم

I’ve been crying with the wolves
با گرگ ها گریه کردم

(To get to you, to get to you (oh to get to you
تا به تو برسم ، تا به تو برسم

I’ve been running through the jungle
توی جنگل دویدم

I’ve been running with the wolves
با گرگ ها دویدم

To get to you, to get to you
تا به تو برسم ، تا به تو برسم

I’ve been down the darkest alleys
توی تاریک ترین کوچه هام رفتم

Saw the dark side of the moon
طرف تاریک ماه رو هم دیدم

To get to you, to get to you
تا به تو برسم ، تا به تو برسم

I’ve looked for love in every stranger
در هر غریبه ای دنبال عشق گشتم

Took too much to ease the anger
خیلی طول کشید تا عصبانیتم رو کنترل کنم

All for you, yeah, all for you
همش به خاطر تو ، همش به خاطر تو

I’ve been running through the jungle
توی جنگل دویدم

I’ve been crying with the wolves
با گرگ ها گریه کردم

(To get to you, to get to you (oh to get to you
تا به تو برسم ، تا به تو برسم

  • لایکت میکنم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

J-Lo, ya tu sabes

 

It's a new generation

 

نسل جدیده

 

Of party people

 

آدمای مهمونیه

 

Get on the floor, dale, get on the floor

 

عزیزم بیا تو سالن رقص..بیا رو زمین رقص

 

Red one

 

Let me introduce you to my party people

 

بذارید شما رو به آدمایی که توی

 

 in the club, huh

 

تو این کلاب هستن معرفی کنم

 

pitbull:

 

I'm loose, loose

 

من آزادم.آزاد.

 

And everybody knows I get off the chain

 

و همه میدونن که من غیر قابل کنترلم.

 

Baby it's the truth, it's the truth

 

عزیزم این حقیقت داره.حقیقته

 

I'm like Inception

 

من مثل "Inception"

 

(فیلم "تلقین")

 

I play with your brain

 

با ذهن تو بازی میکنم

 

So don't sleep or snooze

 

پس نخواب .چرت نزن

 

I don't play no games so don't, don't, don't,

 

من دیگه بازی نمیکنم.پس

 

Don't get it confused no

 

گیج نشو.نه

 

'Cause you will lose yeah

 

چون میبازی .آره

 

Now, no pu-pu-pu-pu-pump it up

 

حالا پمپاژش کن

 

And back it up like a Tonka truck

 

بعد مثل یه کامیون تانکا به عقب بندازش

 

Dale

 

عزیزم

 

Jennifer

 

 

 

If you go hard you gotta get on the floor

 

اگه سخت تلاش میکنی .برو رو زمین رقص

 

If you're a party freak then step on the floor

 

اگه دیونه ی مهمونی هستی.برو رو زمین رقص

 

If you're an animal then tear up the floor

 

اگه حیوون هستی برو زمین رقص رو بدر

 

Break a sweat on the floor

 

روی زمین رقص عرق کن

 

Yeah we work on the floor

 

آره ما روی زمین میرقصیم

 

Don't stop, keep it movin'

 

ول نکن.به رقصیدن ادامه بده

 

Put your drinks up

 

لیوانتو ببر بالا.

 

Pick your body up and drop it on the floor

 

بدنتو روی زمین رقص ببر بالا بیار پایین .

 

Let the rhythm change your world on the floor

 

بذار موسیقی دنیاتو تغییر بده

 

You know we're running shit tonight on the floor

 

میدونی ما امشب داریم رو زمین رقص میترکونیم.

 

Brazil, Morocco, London to Ibiza

 

برزیل، مراکش از لندن تا ایبیزا

 

Straight to LA, New York, Vegas to Africa

 

مستقیم به سمت لوس آنجلس، نیویورک از وگاس تا آفریقا

 

Dance the night away

 

تمام شب رو با رقص بگذرون

 

Live your life and stay young on the floor

 

زندگی کن و روی زمین رقص جوون بمون

 

Dance the night way

 

تمام شب رو با رقص بگذرون

 

Grab somebody drink a little more

 

یکی رو پیدا کن که میخواد یکم بیشتر بنوشه

 

(Así me gusta, así me gusta, así me gusta)

 

La la la la la la la la la la la la la la

 

Tonight we gon' be it on the floor

 

امشب میخوایم رو زمین رقص بترکونیم

 

La la la la la la la la la la la la la la

 

Tonight we gon' be it on the floor

 

امشب میخوایم رو زمین رقص بترکونیم

 

I know you got it

 

میدونم گرفتی

 

Clap your hands on the floor

 

روی زمین رقص دست بزن

 

And keep on rockin'

 

و به رقصیدن ادامه بده

 

Rock it up on the floor

 

روی زمین رقص برقص

 

If you're a criminal, kill it on the floor

 

اگه جنایتکاری روی زمین رقص بکشش

 

Steal it quick on the floor, on the floor

 

سریع روی زمین رقص بدزدش

 

Don't stop, keep it movin'

 

ول نکن.به رقصیدن ادامه بده

 

Put your drinks up

 

لیوانتو ببر بالا.

 

It's getting ill It's getting sick on the floor

 

 زمین رقص داره مریض میشه

 

We never quit, we never rest on the floor

 

ما هرگز زمینو ترک نمیکنیم.هرگز رو زمین رقص استراحت نمیکنیم

 

If I ain't wrong we'd probably die on the floor

 

اگه اشتباه نکنم ما احتمالا روی زمین رقص میمیریم

 

Brazil, Morocco, London to Ibiza

 

برزیل، مراکش از لندن تا ایبیزا

 

Straight to LA, New York, Vegas to Africa

 

مستقیم به سمت لوس آنجلس، نیویورک از وگاس تا آفریقا

 

Dance the night away

 

تمام شب رو با رقص بگذرون

 

Live your life and stay young on the floor

 

زندگی کن و روی زمین رقص جوون بمون

 

Dance the night way

 

تمام شب رو با رقص بگذرون

 

Grab somebody drink a little more

 

یکی رو پیدا کن که میخواد یکم بیشتر بنوشه

 

 (Así me gusta, así me gusta, así me gusta)

 

La la la la la la la la la la la la la la

 

Tonight we gon' be it on the floor

 

امشب میخوایم رو زمین رقص بترکونیم

 

La la la la la la la la la la la la la la

 

Tonight we gon' be it on the floor

 

امشب میخوایم رو زمین رقص بترکونیم

 

pitbull:

 

 

That badonka donk

 

اون قلمبگیه باسنت

 

Is like a trunk full of bass on an old school Chevy

 

مثل یه ماشین پر از بیسه

 

Seven tray donkey donk

 

هفت تا سینی ..الاغ.

 

All I need is some vodka, some chonky konk

 

تنها چیزی که میخوام یکم ودکا و کوکتل چانکاکه 

 

And watch and she gon' get Donkey Kong

 

و نگاش کن، اونم (ودکا و کوکتل چانکاکی) داره

 

Baby if you're ready for things to get heavy

 

عزیزم اگه برای یه سری چیزا آماده ای تا سنگین شی

 

I get on the floor and act a fool if you let me dale

 

میرم رو زمین رقص دیونه بازی در میارم اگه بم اجازه بدی

 

Don't believe me just bet me

 

حرفامو باور نکن فقط بم اجازه بده

 

My name ain't Keith but I see why you sweat me

 

اسمم کیث نیست ولی میدونم چرا میخوای کاری کنی عرق کنم

 

L.A. Miami New York

 

لوس آنجلس.میامی.نیویورک

 

Say no more get on the floor

 

دیگه چیزی نگو برو رو زمین رقص

 

Dance the night away

 

تمام شب رو با رقص بگذرون

 

Live your life and stay young on the floor

 

زندگی کن و روی زمین رقص جوون بمون

 

Dance the night way

 

تمام شب رو با رقص بگذرون

 

Grab somebody drink a little more

 

یکی رو پیدا کن که میخواد یکم بیشتر بنوشه

 

 (Así me gusta, así me gusta, así me gusta)

 

La la la la la la la la la la la la la la

 

Tonight we gon' be it on the floor

 

امشب میخوایم رو زمین رقص بترکونیم

 

La la la la la la la la la la la la la la

 

Tonight we gon' be it on the floor

 

امشب میخوایم رو زمین رقص بترکونیم

 

 

  • لایکت میکنم 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نمیشه فارسی بزاریم الهه جان؟؟

متن آهنگ قسمت حامد همایون

جان جان یک دم بمان تا قلب من رامت کند

آنچه دارد جملگی یک باره بر نامت کند

دیده ام در هر غروب و ساحل دریا تورا

من تورا اینجا تورا آنجا تورا تنها تورا

لعبتا شیرین رخا ابرو کمندا نازنین

روی همچون ماه خود در جام چشمانم ببین

چشم اگر این است و ابرو اینو ناز و عشوه این

خالقا پروردگارا مرحبا ای بهترین

خالقا پروردگارا مرحبا ای بهترین

+++++

بر دلم باید بخوانم فاتحه از دست تو

خواب چشمم را بهم زد ناز چشم مست تو

ای نگارا تن فدا و سر فدا و دل فدا

بر تو هر دم ای پری رو جان ناقابل فدا

دل ببر از من که پر گیرم رها شم از زمین

ای خدا پایان عمری قسمت ما رو ببین

چشم اگر این است و ابرو اینو ناز و عشوه این

خالقا پروردگارا مرحبا ای بهترین

خالقا پروردگارا مرحبا ای بهترین

+++++

جان جان یک دم بمان تا قلب من رامت کند

آنچه دارد جملگی یک باره بر نامت کند

دیده ام در هر غروب و ساحل دریا تورا

من تورا اینجا تورا آنجا تورا تنها تورا

لعبتا شیرین رخا ابرو کمندا نازنین

روی همچون ماه خود در جام چشمانم ببین

چشم اگر این است و ابرو اینو ناز و عشوه این

خالقا پروردگارا مرحبا ای بهترین

خالقا پروردگارا مرحبا ای بهترین

 

  • لایکت میکنم 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...